Βιβλιογραφια

 Η βιβλιογραφία που παρατίθεται στις παρακάτω σελίδες περιλαμβάνει τίτλους βιβλίων και άρθρων για το ψυχόδραμα,
τις ψυχοδραματικές τεχνικές και την κοινωνιομετρία (στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά)
και είναι στη διάθεση των εκπαιδευόμενων του ινστιτούτου.

Εκτός από την βιβλιογραφία που είναι διαθέσιμη από το ινστιτούτο, στο τελευταίο τμήμα της βιβλιοθήκης μας
θα βρείτε μία επιπρόσθετη λίστα με βιβλιογραφία για το ψυχόδραμα, η οποία θα ανανεώνεται συχνά
με κάθε νέα έκδοση ή άρθρο που δημοσιεύεται για το ψυχόδραμα ανά τον κόσμο.
Μεγάλο μέρος της βιβλιογραφίας σε αυτό το τμήμα, αναφέρεται στο ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα με τίτλους δημοσιευμένους στα Γαλλικά.

 

Βιβλία μεταφρασμένα στα ελληνικά

  • Karp, M., Holmes, P., & Bradshaw Tauvon, K. (2002). To Ψυχόδραμα: Θεωρία και Πρακτική. Θεσσαλονίκη.University Studio Press.
    (Το Ινστιτούτο Ψυχοδράματος Αθηνών έχει στην διαθεσή του τα σκίτσα που φιλοτέχνησε ο Ken Sprague
    για την αρχική έκδοση του βιβλίου και τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ελληνική έκδοση) 
  • Moreno, J.J. (2006). Ερμηνεύοντας την εσωτερική μας μουσική: Μουσικοθεραπεία και Ψυχόδραμα. Αθήνα. Πρίνος.

Ελληνική Βιβλιογραφία

Μαντωνάκης, Ι. (1968). Το ψυχαναλυτικό ψυχόδραμα. Αθήνα.(Διδακτορική Διατριβή).

Μπακιρτζής, Κ. (1999). Η δυναμική της αλληλεπίδρασης στην επικοινωνία: Κριτική παρουσίαση της συμβολής των Kurt Lewin, Jacob Moreno και Carl Rogers.Αθήνα.Gutenberg.

Σαρρής, Ν. (1995). Εισαγωγή στην κοινωνιομετρία, την ομαδική ψυχοθεραπεία και το ψυχόδραμα. Αθήνα. Δανιάς.

Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

American Society for Group Psychotherapy and Psychodrama. (n.d.) General Information about Psychodrama Retrieved May 25 2009, from http://asgpp.org/pdrama1.htm

American Society for Group Psychotherapy and Psychodrama. (n.d.) General Information about Sociometry. Retrieved May 25 2009, from http://asgpp.org/soc2.htm

Avron, O. (1999).Psychodrama : The process of dramatizing scenarios. Group Analysis, 32, 381-395.

Bayle, G. (2000). Le psychodrame analytique. Figurations et relances de processus psychiques. Στο Pratiques de la psychanalyse (Cornout, J., & Scheffer, J.,Dir).Paris, Presses Universitaires de France. Ελήφθη από το διαδίκτυο στις 18 Νοεμβρίου 2009 από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.spp.asso.fr/Main/Extensions/Items/02_psychodrames.htm

Blatner, A. (1996). Acting in: Practical applications of psychodramatic methods, 3rd Ed. New York: Springer.

Blatner, A. (1988). Foundations of Psychodrama. New York: Springer.

Borden, Ruth. (1940). The use of the psychodrama in an institution for delinquent girls. Sociometry, 2(1)

Borgatta, Edgar F. (1954). Analysis of social interaction and sociometric perception. Sociometry, 7(1), 7-32.

Borgatta, E.F., Bouslaw, R., & Haskell, M. R. (1975). On the work of Jacob L. Moreno. Sociometry, 38 (1), 148-161.

Clayton, G.M. (1992). Enhancing life and relationships: A role training manual. ICA PRESS. Victoria, Australia.

Clayton, G.M. (1994).Effective Group Leadership. ICA PRESS.Victoria, Australia.

Constantine, L.L. (1978). Family Sculpture and relationship mapping techniques. Journal of Marriage and Family Counseling, 13-23.

Corsini, R.J.(1972). Roleplaying in Psychotherapy : A manual. Chicago. Aldine Publishing.

Farmer, C.(1995). Psychodrama and systemic therapy. London.Karnac. (Foreword by Z.Moreno)

Feasy, D. (2001). Good Practice in Psychodrama: An analytic perspective. London. Whurr Publishers.

Fox, J. L. (Ed.). (1987). The essential Moreno. New York: Springer.

Holmes, P. & Karp, M. (Eds.). (1991). Psychodrama: Inspiration and technique. New York:Routledge.

Holmes, P., Karp, M., Watson, M. (Eds.). (1994). Psychodrama since Moreno: Innovations in theory and practice. New York: Routledge. (Στο βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται ένα άρθρο του P.F. Kellermann για την αντιστροφή ρόλου, το οποίο είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση http://peterfelix.tripod.com/home/role_reversal.pdf

Jennings, H. H.(1938). Statistics of social configurations. Sociometry, 1 (2),

Jennings, H. H. (Oct. 1939). Quantitative aspects of tele-relationships in a community.  Sociometry, 2(4)

Jennings, H. H. (Aug. 1941). Sociometry and social theory.  American Sociological Review, 6 (4), 512-522

Jennings, H. H. (1942). Experimental evidence on the social atom at two time points.  Sociometry, 5 (2)

Jennings, Helen H. (1943). Sociometry and democracy unlimited. Sociometry, 6 (3), 293-298.

Kellermann, F. K. (1992). Focus on psychodrama: The therapeutic aspects of psychodrama. Philadelphia: Jessica Kingsley.

Kellermann, P. F.(1995). Towards an integrative approach to group psychotherapy: An attempt to integrate psychodrama and psychoanalytic group psychotherapy. The International Forum of Group Psychotherapy, 3, 6-10.

Kellermann, P. F. (1996a). Concretization in psychodrama with somatization disorder. TheArts in Psychotherapy, 23, 149-152. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://peterfelix.tripod.com/home/concretization.pdf).

Kellermann, P.F.(1996b). Interpersonal conflict management in group psychotherapy: An integrative perspective. GroupAnalysis, 29, 257-275. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση:
http://peterfelix.tripod.com/home/conflict.pdf).

Kedem-Tahar, E., & Kellermann, P. F.(1996c). Psychodrama and drama therapy: A comparison. TheArts in Psychotherapy, 23, 27-36. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://peterfelix.tripod.com/home/Drama.pdf).

Klontz, B. T. (2004). Ethical practice of group experiential psychotherapy. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 41, 172-179.

Klontz, B. T., Wolf, E. M., & Bivens, A. (2001). The effectiveness of a multimodal brief group experiential psychotherapy approach. The International Journal of Action Methods: Psychodrama Skill Training, and Role Playing, 53 (3-4), 119-153).

Leveton, E. (1992). A clinician’s guide to psychodrama (2nd ed.). New York: Springer.

Marineau, R. F. (1989). Jacob Levi Moreno, 1889-1974. New York: Routledge.

Mead, Margaret.  (1952). Some relations between cultural anthropology and sociometry. Sociometry, 15 (4), 312-318.

Milosevic, V. (2000). Psychodrama and the war: Therapists dilemmas and challenges in work with an experiential-educational psychodrama group. International Journal of Psychotherapy. 5(2).

Moreno, J. L. (1953). Who Shall Survive? Foundations of Sociometry, Group Psychotherapy and Psychodrama. Beacon, NY: Beacon House.

Moreno, J. L. & Moreno, Z. T. (1969) Psychodrama, Volume 3: Action Therapy and Principles of Practice. Beacon: Beacon House.

Moreno, J.L., & Moreno, F.B. (1944). Spontaneity theory of child development. Sociometry, 7(2), 89-128.

Moreno, J.L. (1947). Sociometry and the social psychology of G.H Mead. Sociometry, 10(4), 350-353.

Moreno, J.L. (1952).A note on Sociometry and group dynamics. Sociometry, 15(3), 364-366.

Moreno, J.L. (1947). Psychodrama and group psychotherapy. Sociometry, 9(2), 249-253.

Moreno, J.L. (1945). Scientific foundations of group psychotherapy. Sociometry, 8(3), 77-84.

Moreno, J.L. (1945). Organization of the social atom. Sociometry, 10(3), 287 – 293.

Moreno, J.L. (1944). A case of paranoia treated through psychodrama. Sociometry, 7(3), 312-327.

Moreno, J.L.(1939). Psychodramatic shock therapy a sociometric approach to the problem of mental disoreders. Sociometry, 2(1), 1-30.

Moreno, J.L. (1940). Psychodramatic treatment of psychoses. Sociometry, 3(2), 115-132.

Moreno, J.L.(1940). Role tests and role diagrams of children. Sociometry8(3), 188-203.

Moreno, J.L. (1946). Situation test. Sociometry, 9(2), 166-167.

Moreno, J.L. (1947). Social atom and death. Sociometry, 10(1), 80-84.

Moreno, J.L. (1943). The concept of sociodrama. A new approach to the problem of intercultural relations. Sociometry, 6(4), 434-449.

Moreno, J.L.(1941). The philosophy of the moment and the spontaneity theatre. Sociometry, 4(2), 205-226.

Moreno. J.J. (1999). Ancient sources and modern applications: The creative arts in psychodrama. Arts in Psychotherapy, 26(2), 95-101.

Moreno, Z. T., Blomkvist, L. D., & Rützel, T. (2000). Psychodrama, Surplus Reality, and the Art of Healing. Routledge – Taylor & Francis. London.

Northway, M. L., and Wigdor, B.T. (1947). Rorschach patterns related to the sociometric status of school children. Sociometry, 10(2), 186-199.

Rabain, J.F. (2001).Psychodrame psychanalytique et empathie mètaphorisante.Champ Psychosomatique, 23(1), 69-84. (Διαθέσιμο στην  διεύθυνση:http://www.cairn.info/article.php?ID_REVUE=CPSY&ID_NUMPUBLIE=CPSY_023&ID_ARTICLE=CPSY_023_0069).

Schutzenberger, A.A. (1995). Le jeu du role. Paris.ESF.

Williams, A. (1989). The passionate technique: Strategic psychodrama with individuals, families, and groups. New York: Tavistock/Routledge.

Yablonsky, L. (1992). Psychodrama: Resolving emotional problems through role-play. New York: Brunner/Mazel.

 

Ερευνητική Βιβλιογραφία για την αποτελεσματικότητα του ψυχοδράματος ως θεραπευτικής μεθόδου και για την έρευνα στην ψυχοθεραπεία γενικότερα

Bashman. J. G., & Treadwell, T. W. (1995). Assessing the effectiveness of psychodrama training video. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry, 48, 61-68.

Blatner, A. & Shaughnessy, M. F. (2003). An interview with Adam Blatner about
psychodrama. North American Journal of Psychology, 5(1), 137-146.

Carbonell, D.M. & Parteleno-Barehmi, C. (1999). Psychodrama groups for girls coping with trauma. International Journal of Group Psychotherapy, 49(3), 285-306.

Edgar, I.R. (1999). The imagework method in health and social science research. Qualitative Health Research, 9(2), 198-211.

Kellermann, P. F.(1987a). Outcome research in Classical Psychodrama. Small Group Behavior,18, 459-469.

Kellermann, P. F.(1987b). Psychodrama participants' perception of therapeutic factors. Small Group Behavior,18, 408-441.

Kipper, D. A. (l992). The effects of two kinds of role playing on self-evaluation of improved assertiveness. Journal of Clinical Psychology, 48, 246-250.

Kipper, D.A. & Tuller, D. M. (1996). The development of warmth and trust in psychodrama training groups: A cross-cultural study with sociometry. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama and Sociometry, 49, 10-23.

Kipper, D. A. (1997). Classical and contemporary psychodrama: A multifaceted, action-oriented psychotherapy. International Journal of Action Methods, 50(3), 99-107.

Kipper, D. A. (2000). Spontaneity: Does the experience match the theory? The
International Journal of Action Methods. 53(1) 33-47.

Kipper, D. A. & Ritchie, T. D. (2003). The effectiveness of psychodramatic techniques: A meta-analysis. Group Dynamics: Theory, Research and Practice, 7(1), 13-25. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://davidkipper.com/images/Kipper_Ritchie_081009.pdf

Mehdi, P. R., Sen, M.D.P. & Sen, A.K. (1997a). The Effectiveness of Psychodrama in
Changing the Attitudes Among Depressed Patients. The Journal of Personality and
Clinical Studies 13(1-2), 19-23.

Mehdi, P. R., Sen, M.D.P., & Sen, A.K. (1997b). The Usefulness of Psychodrama in the treatment of depressed patients. Indian Journal of Clinical Psychology. 24(1), 82-92.

Oezbay, H., Goeka, E., Oeztuerk, E., Guengoer, S., et al. (1993). Therapeutic factors in an adolescent psychodrama group. Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama &Sociometry, 46(1), 3-11.

Orlinsky, D. et. al. (1999). Development of psychotherapists: Concepts, questions, and methods of a collaborative international study. Psychotherapy Research 9(2),127-153.

Ragsdale K.G., Cox R. D., Finn, P. & Eisler, R.M. (1996). Effectiveness of short-term
specialized inpatient treatment for war-related posttraumatic stress disorder: A role
for adventure-based counselling and psychodrama. Journal of Traumatic Stress,
9(2), 269-283.

Rezaeian, M.P., Mazumdar, D.P. S., & Sen, A.K. (1997). The effectiveness of psychodrama in changing the attitudes among depressed patients. Journal of Personality & Clinical Studies,13(1-2), 19-23.

Tschuschke, V., & Anbeh, T. (2000). Early Treatment effects of long-term outpatient group therapies. First preliminary results. Group Analysis 33,(3), 397-411.

Wieser, M. (1999a). Aufruf zur Mitarbeit am Projekt Ambulante Gruppentherapie-Evaluation. Feedback 17, 4, 24-25. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση:
http://www.oeagg.at/feedback/fb99-4.pdf).

Wieser, M. (1999b). Die Psychodramatherapie als ausgewiesene psychotherapeutische Behandlungsmethode. Feedback 17, 5, 17-19. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση : http://www.oeagg.at/feedback/fb99-5.pdf)

Wieser, M. (1999c). Erinnerung zum Projekt Ambulante Gruppentherapie-Evaluation.
Feedback 17,5, 19.(Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.oeagg.at/feedback/fb99-5.pdf)

Wieser, M. (2000). Forschungsprojekt: Psychodrama-Einzeltherapie (Monodrama)
Evaluation. Feedback 18,1, 26-30. (Διαθέσιμο στην διεύθυνση: http://www.oeagg.at/feedback/fb2000-1.pdf).

Amar, N., Bayle, G., Salem, I. (1988). Formation au psychodrame analytique. Paris, Dunod.

AMAR, Nadine, BAYLE, Gérard, SALEM, Isaac ; Psychodrame analytique et psychoses., Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 35- 54, in : Psychoses. Tome III. Pratiques.

Blatner, A. (1997). Psychodrama: The state of the art. The Arts in Psychotherapy,24(1),23-30.

Hale, A.E. (1985). Conducting clinical sociometric explorations: A manual for psychodramatists and sociometrists. Roanoke, VA: Author.

Holmes, P. (1992). The inner world outside: Object relations theory and Psychodrama. London, Routledge.

Hudgins, M. K. (2002). Experiential treatment for PTSD: The therapeutic spiral model. New York: Springer.

Kellermann, P.F., & Hudgins, K. (Eds).(2000). Psychodrama with trauma survivors: Acting out your pain. London. Jessica Kingsley Publishers.

Schutzenberger, A.A. (1966). Précis de psychodrame : introduction aux aspects techniques. Paris.Editions Universitaires

Schutzenberger, A.A. (1971). Vocabulaire des techniques de groupe : formation, psychothérapie, dynamique des groupes et psychodrame. Paris. Epi.
Schutzenberger, A.A. (1975).  Introduction au jeu de rôle : le sociodrame, le psychodrame et leurs applications en travail social, dans les entreprises, en éducation et en psychothérapi. Toulouse. Privat.

Anzieu, D. (1956). Le psychodrame analytique chez l’enfant. Paris. Presses Universitaires de France.

Anzieu, D. (1979). Le psychodrame analytique chez l’enfant et l’adolescent.Paris, Puf.

Avron, O. (1994).  Inter-liaison rythmique : effet de présence, Paris, Dunod, pp. 285- 298, in : KAES R. (dir.). - Les voies de la psyché (hommage à Didier Anzieu).

Avron, O., & Anzieu, D. (préf.) (1996) . La pensée scénique : groupe et psychodrame. Toulouse. Erès.

 

Επιπρόσθετη Βιβλιογραφία

Amar, N., Bayle, G., Salem, I. (1988). Formation au psychodrame analytique. Paris, Dunod.

AMAR, Nadine, BAYLE, Gérard, SALEM, Isaac ; Psychodrame analytique et psychoses., Paris, Presses Universitaires de France, 1999, pp. 35- 54, in : Psychoses. Tome III. Pratiques.

Blatner, A. (1997). Psychodrama: The state of the art. The Arts in Psychotherapy,24(1),23-30.

Hale, A.E. (1985). Conducting clinical sociometric explorations: A manual for psychodramatists and sociometrists. Roanoke, VA: Author.

Holmes, P. (1992). The inner world outside: Object relations theory and Psychodrama. London, Routledge.

Hudgins, M. K. (2002). Experiential treatment for PTSD: The therapeutic spiral model. New York: Springer.

Kellermann, P.F., & Hudgins, K. (Eds).(2000). Psychodrama with trauma survivors: Acting out your pain. London. Jessica Kingsley Publishers.

Schutzenberger, A.A. (1966). Précis de psychodrame : introduction aux aspects techniques. Paris.Editions Universitaires

Schutzenberger, A.A. (1971). Vocabulaire des techniques de groupe : formation, psychothérapie, dynamique des groupes et psychodrame. Paris. Epi.
Schutzenberger, A.A. (1975).  Introduction au jeu de rôle : le sociodrame, le psychodrame et leurs applications en travail social, dans les entreprises, en éducation et en psychothérapi. Toulouse. Privat.

Anzieu, D. (1956). Le psychodrame analytique chez l’enfant. Paris. Presses Universitaires de France.

Anzieu, D. (1979). Le psychodrame analytique chez l’enfant et l’adolescent.Paris, Puf.

Avron, O. (1994).  Inter-liaison rythmique : effet de présence, Paris, Dunod, pp. 285- 298, in : KAES R. (dir.). - Les voies de la psyché (hommage à Didier Anzieu).

Avron, O., & Anzieu, D. (préf.) (1996) . La pensée scénique : groupe et psychodrame. Toulouse. Erès.